Tjänster

Öka marknadsvärdet

Genom en exitanalys får du en överblick över ditt företags nuvarande situation och förslag på hur du kan öka värdet på företaget

Läs mer
Företagsvärdering

Låt en av våra företagsexperter på Företagsmäklare Stockholm hjälpa dig med ett bra beslutsunderlag för en företagsvärdering.

Läs mer
Köpa företag

Låt en av våra experter på Företagsmäklare Trollhättan hjälpa dig när du planerar att köpa ett nytt företag.

Läs mer
Sälja företag

Kontakta oss när det är dags att sälja företaget. Våra experter på företagsmäklare Trollhättan har gedigen kunskap och erfarenhet av att sälja företag.

Läs mer